Design Philosophy


"Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions" - Albert Einstein

Min Vision, beskrivning av konstruktions filosofi, teknologi och materialval mm

Interconnect Cables


"Beyond Your expectations, within Your reach"

Sonus Concordias program av signalkablar presenterade.

NEW Cu II series

Power Cables


"The Origin of Every single signal in Your System"

Sonus Concordias fantastiska strömkablar utgör en fundamental grund oavsett vilket system de ingår i

Speaker Cables


"Everything is energy, nothing in nature travels i a perfect straight line, not even light."

Här kan du ta del av Sonus Concordias unika högtalarkabel-program